Powstanie stowarzyszenia

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „DRUKARNIA WYOBRAŹNI” odbyło się 17.01.2009 roku. Wzięło w nim udział  16 osób. Na zebraniu podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia i jego siedzibie,  uchwalono statut stowarzyszenia, wybrano członków komitetu założycielskiego i podjęto uchwałę o udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia, podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej, wybrano władze stowarzyszenia – zarząd i komisję rewizyjną.

W skład zarządu weszli:
1. Magdalena Cieplechowicz
2. Maria Śliczniak
3. Andrzej Pogudz
4. Elżbieta Jawor
5. Dorota Nowosad

W skład komisji rewizyjnej weszli:
Joanna Przekocińska
Grażyna Kwietniewska
Paweł Mazur

Rejestrację w Krajowym Rejestrze Sadowym uzyskaliśmy 12.03.2009 roku pod numerem: 0000325677.