Alternatywne potyczki artystyczne

W projekcie uczestniczyło 50 osób, dzieci i młodzież z zamojskich szkół. Projekt obejmował:

  1. Zajęcia profilaktyczne, których tematyka obejmowała ustalenie definicji uzależnienia, mechanizmy uzależnienia oraz jego przyczyny. Opracowana został również lista „uzależniaczy”. Ważnym zagadnieniem podejmowanym podczas zajęć było promowanie zdrowego stylu życia oraz wpływu substancji uzależniających na funkcjonowanie fizyczne, psychiczne oraz społeczne człowieka. Podczas zajęć uczestnicy mieli także możliwość rozwijania swoich umiejętności społecznych, tj. zachowań asertywnych oraz komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania w kontekście substancji psychoaktywnych. Stosowane metody oraz treści były dostosowane do wieku uczestników.
  2. Zajęcia teatralne i muzyczne, których program obejmował ćwiczenia: zapamiętywania tekstu, dykcji, animacji i interpretacji tekstu, animacji lalką, nauki i śpiewania piosenek oraz interpretacji pantomimicznej z akompaniamentem muzycznym. Zajęcia inspirowały do samodzielnego tworzenia  scen sytuacyjnych, właściwego zagospodarowania przestrzeni scenicznej, sprzyjały rozwijaniu wyobraźni i  fantazji. W sumie w zajęciach uczestniczyło 27osób:  17 dzieci w I cz. oraz 17 osób w II cz. ( część kontynuowała udział, a część przystąpiła do projektu od września) . Zajęcia realizowane były w dwu formach teatralnych: w planie kukiełkowym i w planie żywym. Rezultatem tych zajęć było przedstawienie „Dary leśnych wróżek”, które zostało 3 krotnie zaprezentowany w czerwcu  oraz przedstawienie „Księżniczka Pirlipatka”, prezentowane 2 krotnie w listopadzie i grudniu dla uczniów  SP Nr. 4 w Zamościu, grup przedszkolnych oraz  rodziców, dziadków, rodzeństwa uczestników zadania.
  3. Rzeźba w drewnie to ćwiczenia rozwijające wyobraźnię przestrzenną,  umiejętności manualne, nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami, uczące cierpliwości i wytrwałości. W warsztatach z rzeźby w drewnie uczestniczyło w sumie 11 osób, w drugiej części zadania dołączyła jedna nowa osoba. Średnia frekwencja na zajęciach utrzymywała się na poziomie 60%. Wynikiem zajęć było wykończenie i zaimpregnowanie 2 rzeźb z poprzedniego roku, które zostały wyeksponowane w „Galerii pod Chmurką” na osiedlu Jana Zamoyskiego. Wykonano także prace projektowe i rozpoczęto relief dwóch kolejnych rzeźb. Po wypracowaniu zaplanowanych godzin, instruktor prowadził zajęcia do końca roku na zasadzie wolontariatu z młodzieżą najbardziej pasjonującą się tą dziedziną sztuki.
  4. Grafika artystyczna - warsztatowa to
  5. wiczenia rozwijające wyobraźnię,  uczące dokładnej i precyzyjnej pracy, cierpliwości i wytrwałości, ćwiczenia kształtujące umiejętności manualne, szczególnie w posługiwaniu się specjalistycznymi narzędziami. W zajęciach z grafiki artystycznej uczestniczyło w sumie 12 osób, (w tym w drugiej części z zajęć zrezygnowała 1 osoba a w jej miejsce dołączyła nowa). Praktyczna realizacja zajęć obejmowała przygotowanie projektów do drzeworytów i pilśniorytów o tematyce zoomorficznej w połączeniu z motywami architektonicznymi Zamościa, kompozycje figuratywne – floralne. Następnie po naniesieniu motywów projektowych na płytę lub drewno wykonano matryce, używając specjalnych dłut. Matryce, po zapoznaniu młodzieży ze sposobami odbijania  zostały kolejno „wydrukowane” na specjalnych papierach z użyciem farb i prasy drukarskiej. Gotowe prace zostały wyeksponowane na wystawie w Zamojskiej Galerii Młodych „Okrąglak” w lutym  2017 r.