Zajęcia plastyczne dla dorosłych

Instruktor – mgr Maria Śliczniak

Na zajęcia uczęszczają dorośli – emeryci i nie tylko. Uczestnicy poznają / często od podstaw / techniki plastyczne, zagadnienia i problemy plastyczne, zapoznają się z dziełami wielkich mistrzów. Oczywiście również malują i rysują. Uczestnicy kształcą umiejętność posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażania określonych treści i realizowania własnych pomysłów. Zajęcia mają również działania terapeutyczne i pozwalają twórczo i aktywnie spędzać wolny czas.