Zajęcia plastyczne dla dzieci

Instruktor – mgr Maria Śliczniak

Na zajęcia plastyczne uczęszczają dzieci i młodzież od przedszkola do klas maturalnych. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie kreatywnej postawy dzieci wobec wytworów sztuki, a w szczególności rozwijanie uzdolnień plastycznych, kształcenie wrażliwości artystycznej, samodzielności i autentyczności w działaniach plastycznych, umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi oraz twórcze spędzanie wolnego czasu. Prace dzieci wysyłane są na wiele konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Za swoje piękne prace otrzymują wiele nagród , wyróżnień a nawet medali. W nagrodę młodzież zostaje zapraszana na plenery lub wyjazdy międzynarodowe np. do Portugalii, Sankt-Petersburga, Hong Kongu. Corocznie młodzież prezentuje swoje prace plastyczne na wystawach – najczęściej w Zamojskiej Galerii Młodych „ OKRĄGLAK „. Wielu młodych artystów otrzymuje Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej  – plastyka.