„Alternatywnie – Aktywnie – Artystycznie”

Pod takim hasłem Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” realizuje projekt, którego celem jest profilaktyka i kształtowanie prawidłowych postaw młodych ludzi wobec uzależnień.
Zadanie skierowane do 32 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu miasta Zamość, w ramach którego beneficjenci korzystają z programu profilaktycznego, oraz zajęć dydaktyczno - wychowawczych w formie warsztatów:
1. teatralnych: odgrywanie różnorodnych  ról, wchodzenie w relacje z innymi, trening umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości, samooceny. Warsztaty obejmują 56 godz. zajęć, odbywają się na bazie ODK Okrąglak w pracowni teatralnej i sali widowiskowej. Rezultatem warsztatów będzie min. przygotowanie 2 inscenizacji niosących przesłanie napiętnowania zachowań patologicznych, zwycięstwa dobra nad złem, które zostaną zaprezentowane grupom rówieśniczym, rodzinom, wychowawcom, kolegom i koleżankom beneficjentów.
2. muzycznych: ćwiczenia wzbogacające osobowość, nieskrępowane myślenie i spontaniczne działanie, nauka swobodnego wyrażania uczuć i emocji. Warsztat obejmuje 30 godz. zajęć, które odbywają się w połączeniu z teatralnymi, stanowiąc jednocześnie akompaniament do przygotowywanych przedstawień.
3. rzeźbiarskich: ćwiczenia rozwijające wyobraźnię przestrzenną,  umiejętności manualne, nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami, nabywanie wiedzy na temat rzeźby jako dziedziny sztuk plastycznych. Warsztat obejmuje 56 godz. zajęć. Warsztaty odbywają się w pomieszczeniach świetlicy przy ul. Konopnickiej 6.  Powstałe rzeźby uzupełnią ekspozycję stałą wystawy plenerowej „Galeria pod chmurką” na osiedlu Jana Zamoyskiego.
4. graficznych: ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne w posługiwaniu się precyzyjnymi narzędziami, ćwiczenia technik grafiki warsztatowej min. drzeworyt i linoryt.  Warsztat obejmuje 56 godz. zajęć. Powstałe prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Zamojskiej Galerii Młodych.
Poszczególne zajęcia warsztatowe odbywają się będą w oparciu o  specjalistyczne programy autorskie prowadzących.  

Projekt  ALTERNATYWNIE – AKTYWNIE – ARTYSTYCZNIE został dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość.