Twórczo - Edukacyjnie - Terapeutycznie

Projekt „ Twórczo – edukacyjnie - terapeutycznie”, cykliczne zajęcia interdyscyplinarne, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego i zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany w okresie od 1.03.2011 r. do 31.12.2011 r. współfinansowany przez Urząd Miasta Zamość, wartość projektu: 9 380 zł, w tym 7 500 zł. dotacja UM.

Do projektu zakwalifikowano 34 osoby - dzieci i młodzież w wieku 7 – 15 lat, którzy  wg własnych zainteresowań ( w podziale na 2 grupy) uczestniczyli w: 52 godz. warsztatów teatralnych, 26 godz. warsztatów muzycznych, 32 godz. warsztatów z rzeźby w drewnie.

Efektem projektu były 2 przedstawienia teatralne: „Piraci” i „Jasełka”, które były prezentowane 3 – krotnie dla rodziców, kolegów i koleżanek z klas beneficjentów ( w sumie ok. 300 uczestników w/w przedstawień).

Do realizacji zajęć w zakresie rzeźby zostało zakupione drewno lipowe w klockach oraz specjalistyczne dłuta. Na pierwszych zajęciach dzieci zostały zapoznane z przepisami BHP, tematyką zajęć i charakterem procesu twórczego. Zajęcia objęły: wykonanie w grupach samodzielnych projektów do rzeźb w tematyce form bio i zoomorficznych z elementami architektury Zamościa, odkorowanie bali lipowych z uwzględnieniem przestrzennego charakteru, naukę posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi, wykonanie pogłębionego reliefu wydobywającego formę, poznanie najwybitniejszych rzeźbiarzy na przestrzeni wieków oraz ich dzieł. Rzeźba w drewnie jest techniką trudną i wymagającą od uczestników dużego zaangażowania, dużej wyobraźni przestrzennej, a także samozaparcia fizycznego i psychicznego. Z grupy 23 osób, które zainteresowały się tą formą  pozostała grupa najbardziej wytrwałych - 12 osób, dla których spełniła w pełni zadanie terapeutyczne, rozwinęła pasję tworzenia, nauczyła wytrwałości i zachęciła do dalszego udziału w zajęciach. 

Ze względu na proces twórczy wymagający dużo pracy i dużej ilości czasu, rzeźby nie osiągnęły wyglądu finalnego. Dlatego też, po zakończeniu w ramach projektu Pan Robert Gomułka podjął się  kontynuacji  zajęć na zasadzie wolontariatu od dnia 24.10.2011 r.