Artystycznie Aktywni

„AA – Artystycznie aktywni”, cykliczne zajęcia klubowe: artystyczne i aktywne, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Zamość, realizowany w okresie od 1.03.2010 do 31.12.2010, wartość projektu: 5 790 zł, w tym 5 000 zł. dotacja UM.

W realizacji zadania uczestniczyła 22 osobowa grupa dzieci w wieku 7- 11 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym z terenu miasta Zamość. Zadania realizowane były w formie cyklu warsztatów i zajęć artystycznych: 54 godz. plastycznych, 18 godz. teatralnych, 18 godz. muzycznych, 18 godz. rekreacyjno – ruchowych.

Przeprowadzono także 10 godz. zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zorganizowano 1 wystawę prac plastycznych uczestników  zajęć oraz 3 krotnie prezentowano przygotowane z dziećmi scenki teatralno – muzyczne dla widowni , która stanowili koledzy i koleżanki, rodziny beneficjentów projektu.