W trosce o młodzież 2013-11-05

Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” realizuje aktualnie projekt pt. „Żadne branie – nakręca mnie działanie” dofinansowany przez Urząd Miasta Zamość. Jego głównym celem jest ograniczenie problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zostanie on osiągnięty poprzez promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem: funkcjonowania bez uzależnień, prowadzenie pozaformalnej edukacji profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i utworzenie grupy Młodzieżowych Liderów Środowiskowych.

Dzięki realizacji cyklu szkoleniowego, innowacyjnym warsztatom teatralnym wzrosną kompetencje wolontariuszy – liderów środowiskowych w zakresie rozwiązywania problemów wywołanych uzależnieniami wśród młodzieży. Uczestnicy zadania sami zostaną wzmocnieni poprzez trening umiejętności społecznych, poszerzenie wiedzy na temat uzależnień, nabycie umiejętności prawidłowego wyrażania uczuć i emocji, co umożliwi im skuteczną pomoc
i wsparcie rówieśników w sytuacjach kryzysowych.

Nowoczesna, ekspresyjna forma seminarium przygotowana i przedstawiona przez młodzież przyczyni się do skuteczniejszego dotarcia do rówieśników z przesłaniem o szkodliwości uzależnień.
Jest to zadanie pilotażowe o charakterze edukacji nieformalnej, które wzbogaca ofertę edukacji profilaktycznej dla młodzieży i może być skutecznie powielane wśród innych grup odbiorców.

W działaniach projektowych bierze udział młodzież z Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Nr 4.