Nowe projekty Stowarzyszenia „Drukarnia Wyobraźni”. 2017-04-20

“Sztuka pozytywnie uzależniona” i “Akademia walki z rakiem 2017” - to dwa nowe projekty, które stowarzyszenie realizuje w bieżącym roku.

  “Sztuka pozytywnie uzależniona” - cele projektu to: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań artystycznych, wzmacnianie postaw asertywnych i rozwój osobowości,  nabycie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnej.  

W ramach działań projektu będą realizowane warsztaty: 

- teatralne i muzyczne, w poniedziałki i czwartki w godz. 16 – 17.30, w  ODK Okrąglak

- tkaniny artystycznej, w soboty w godz. 9 – 11, w pracowni przy

ul. Konopnickiej 6,

- grafiki artystyczne, w soboty w godz. 11 – 13, w pracowni przy ul. Konopnickiej 6,

(Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci  i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, to projekt, którego)

„Akademia walki z rakiem 2017”

- to projekt , którego zadaniem jest pomoc psychologiczna osobom chorym onkologicznie, mieszkańcom  miasta Zamość. Z uwagi na ogromną rolę jaką w procesie zdrowienia odgrywa samopoczucie pacjenta  głównym celem projektu jest wzmocnienie kondycji psychicznej uczestników, pomoc w walce z lękiem oraz dążenie do zminimalizowania stresu związanego z trudami procesu leczenia.  Wielowymiarowe wsparcie tych osób prowadzone będzie poprzez: - terapeutyczne warsztaty psychoedukacyjne stacjonarne i wyjazdowe, indywidualne ćwiczenia z urządzeniem do Biofedback oraz warsztaty terapii śmiechem.                                             

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w ODK „Okraglak” . Dla zainteresowanych podajemy także kontakt tel. ODK „Okrąglak” – 84 62 73 775

Projekty są współfinansowane ze środków Miasta Zamość oraz Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego.